Na Slovensku po slovensky

21. decembra 2018, karoldakar, Nezaradené

Naša krajina vstupuje do nepokojnej a rozbúrenej doby blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Výrazne sa to prejavuje najmä na sociálnych sieťach. Teda na fb, ktorý si občas pustím. Neprekvapila ma rôznorodosť názorov, ani ich niekedy až ostré ba aj primitívne obsahy. No nedá mi poznamenať na formu. Ľudia, prosím, ak sa už chcete prezentovať na verejnosti, naučte sa základné pravidlá nášho jazyka!

Pri troche empatie, chápem pisateľov, ktorí nepoužívajú diakritiku. Ak komunikujú cez telefóny, je asi ťažké, ak nie nemožné, nájsť  dlhé samohlásky či písmenká s mäkčeňmi. No rozlišovať medzi malými a veľkými písmenami sa dá, ako aj vkladať čiarky do súvetí. Utvoril som si obraz o inteligencii autorov niektorých príspevkov, no zistil som, že sa neznalosť pravopisu netýka iba tých aj neznámych ľudí. Bežne sa stretávam s chybami v textoch našich verejnoprávnych i súkromných  televízií, hlásatelia a komentátori nedokážu rozlišovať medzi životnými a neživotnými podstatnými menami, nevedia právne používať slová doň a doňho, nerozlišujú význam predložky po a pre, (ideme po pivo, pre smäd).

No úplne ma odrovnal pán Pavol Komár, ktorý v článku uverejnenom v denníku Pravda v stredu  19.12.2018, dal  pod obrázok vyjadrenie Mariána Hossu, s textom, citujem „bívalí spoluhráč Miroslava Šatana“. Zahnal mi tak chuť si článok aj prečítať. Urobiť v jednom slove dve  hrúbky!!! To je niečo nemysliteľné! Ako to mohla redakcia pripustiť. A potom chcú títo ľudia formovať verejnú mienku! Podávať informácie a informovať verejnosť?